به گزارش پايگاه اطلاع رساني امام رضا تي وي عسل را بايد در زمره غذاها دانست . خداوند در قرآن و در سوره نحل آن را بعنوان ماده شفابخش براي انسان ها معرفي نموده است: «فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ»؛«خوردن عسل براي مردم شفاء است».

 پيامبر اكرم (ص) هم درباره اين ماده حياتبخش فرموده اند: «لم يستشف المريض بمثل شربة العسل»؛ «هيچ مريضي، به مانند نوشيدن عسل شفاء پيدا نمي‌كند.»

امام رضا تي وي

براي استفاده بهينه از آثار و فوايد عسل شناخت عسل خوب و بد اهميت زيادي دارد. امام رضا(ع) در مورد عسل هاي زيان آور هشدار داده و مي فرمايد: واعلم ان للعسل دلايل يعرف بها نفعه من ضره و ذلك ان منه شيئاً اذا ادركه الشم عطش ، ومنه شي ء يسكرو له عند الذوق جراقه شديده فهذه الانواع من العسل قانله؛ بدان كه براي شناخت عسل مفيد از مضر نشانه هايي است ، بعضي از عسل ها هستند كه وقتي بويشان به مشام انسان برسد عطسه مي زند، بعضي از عسل ها سكر آوردند و مزه بسيار تند و سوزنده اي دارند، اين نوع عسلها كشنده اند.

امام رضا عليه السلام در بياني ديگر عسل را شفاي دردها و بيماري ها دانسته اند. عن الرضا (ع) عن آبائه عن رسول الله (ص): قال ان يكن في شيئي شفاء ففي شرطه حجام اوشربه عسل. از امام الرضا (ع) از پدرانش از پيامبر (ص) نقل شد كه فرمود: اگر در چيزي شفا باشد در حجامت و نوشيدن عسل است.

در روايتي از امام رضا عليه السلام از اهميت عسل سخن به ميان آمده است. عن الرضا (ع) عن آبائه عن رسول الله (ص) قال: لا تردوا شربه العسل علي من اتاكم بها. از امام الرضا (ع) از پدرانش از پيامبر (ص) نقل شد كه فرمودند: به هر كس از شما كه عسل تعارف كردند رد نكند.( بگيرد و بنوشد).

امام رضا عليه السلام در جايي ديگر عسل را راه درمان و پيشگيري از سرماخوردگي معرفي كرده اند.آن حضرت مي فرمايد: هركه مي خواهد در همه زمستان از سرماخوردگي دور بماند ، هر روز ، سه لقمه شهد (عسل) بخورد.

و در روايتي ديگر آن را درمان دردها برشمرده اند. عن الامام الرضا عليه السلام : پيامبراكرم صل الله عليه و آله و سلم فرمودند : خداوند بركت را در عسل قرار داده است . درمان دردها ، در آن است و هفتاد پيامبر دوام سودمندي آن را از خداوند خواسته اند .

در حديثي ديگر به نقل از امام كاظم عليه السلام درباره خواص درماني عسل فرمودند: در عسل ، درمان هر دردي است ، هر كس ناشتا يك انگشت از آن را بليسد ، اين عسل بلغم را پايان مي دهد ، صفرا را فرو مي نشاند ، تلخه ي سياه ( زرداب) را مانع مي شود ، ذهن را صفا مي بخشد و اگر كه همراه با كندر خورده شود ، حافظه را نكو مي سازد.

امام رضا عليه السلام در روايتي ديگر عسل را مايه تقويت حافظه برشمرده مي فرمايد: سه چيز حافظه را زياد مي كند و بلغم را از بين مي برد ، قرائت قرآن ، عسل و كندر


X