امام رضا(ع) كانون مهر و عاطفه به مردم و مظهر عشق و محبت به آنان بود. از اين رو، در زيارتنامه آن حضرت يكي از ويژگي‌هايش رأفت و مهرباني ياد شده است و چنين مي‌خوانيم؛ «السلام علي‌الامام الرئوف»، سلام و درود بر امام و پيشواي با رأفت و مهربان (مفاتيح‌الجنان). به‌راستي بايد گفت اين لقبي است كه از سوي پروردگار به آن بزرگوار عنايت شده است. مهرباني، محبت و رافت آن حضرت بر كسي پوشيده نيست. ايشان ياور درماندگان و پناه بي پناهان بود؛ چه بسا يتيماني كه گرمي ‌دست او را بر سر و صورت خود احساس كرده‌اند و چه بسيار مستضعفان و گرفتاراني كه در سايه ياري رساندن‌هاي او به خيري دست يافتند.

از هزار واندي سال پيش كه قلب نازنين امام ابوالحسن‌الرضا(ع) از تپش ايستاد و از آن لحظه كه پيكر پاكش را به آغوش خاك تيره سپردند و شيعيان و دوستداران حضرتش گرداگرد قبر مطهرش بي‌قرار در مدار عشق او جاودانه مي‌گرديدند تا به امروز، حضور مباركشان در ايران و وجود مرقد مطهر و بارگاه ملكوتي ايشان در ارض اقدس رضوي همواره مايه بركت و مباهات مردم ايران زمين بوده و اين نعمتي بس بزرگ براي ايرانيان است كه كسي در اين ميان نتواند «از عهده شكرش به درآيد». همسايگي و مجاورت ايرانيان با امام مهرباني‌ها و عالم آل‌محمد حضرت رضا(ع) توفيق و نعمتي است كه بي‌شك خداوند متعال از چگونگي بهره‌مندي ما از اين فرصت در روز قيامت سئوال مي‌كند. مگر نه اين است كه براساس آموزه‌هاي ديني ما همسايه بر همسايه حقي دارد كه بايد نسبت به اداي آن اهتمام ورزد؟ پس اكنون كه ايرانيان در همراهي با بهترين همسايه توفيق داشته‌اند بايد فرهنگ رضوي را در همه ابعاد زندگي فردي و اجتماعي خود جاري سازند و خود را در محضر امام ببينند و رفتار و گفتار و كردار خويش را با آموزه‌هاي رضوي همسو و هماهنگ كنند و بر خود ببالند كه امروز سايه امام هشتم(ع) بر سرزمين ايران و بر دل ايرانيان مستدام است: 

سزد كه بر سر خورشيد سايه اندازيم 
كنون كه سايه شمس‌الشموس بر سر ماست
X