آیت‌الله دکتر مفتح در روز17 اردیبهشت 1344 قصد داشت به طور مخفیانه و ناشناس وارد آبادان شود که توسط شهربانی دستگیر و به وسیله قطار از خوزستان اخراج گردید. دلیل این ممانعت این بود که آبادان شهری کارگرنشین بود که استعداد حرکت و اعتراض بالقوه‌ای داشت. از سوی دیگر، آبادان به لحاظ وجود پالایشگاه و حضور نیروهای خارجی از شهرهایی بود که به طور مستقیم در برد تهاجم فرهنگی غربی‌ها قرار داشت. ساواک و اداره‌ی اطلاعات شهربانی آبادان به شدت مخالف حضور وعاظ انقلابی به منطقه خوزستان بودند.

 

 


از اداره اطلاعات
به ریاست شهربانی قم
درباره آقای دکتر مفتح ( واعظ)

طبق گزارش شهربانی اهواز رمز 17/2/44 نامبرده بالا که تصمیم داشته به طور مخفیانه و ناشناس وارد آبادان شود دستگیر و با قطار مسافری به آن شهرستان مراجعت داده شد. خواهشمند است دستور فرمایید اعمال و رفتار مشارالیه را تحت مراقبت قرار داده نتیجه را اعلام دارند.


X